موقعیت ما

قم، بلوار شهید خدا کرم، کوچه شماره 4

تماس با ما

025-36644048-9

ساعت کاری

شنبه تا پنج شنبه 7 الی 14:20

تغییر زبان

گستره چرم، به وسعت ابتکار آدمی است‌

انواع جلدهای چرمی برای جلدسازی چرمی باید، صحاف، چرم را بشناسد و در انتخاب آن باید با لمس و حس از جنس و از وضع و مسایل مربوط به آن آگاه باشد. این اطلاعات، به انتخاب مناسب‌ترین چرم برای هر کار، کمک می‌‌رساند. کیفیت صحافی جلد چرم، ارتباط مستقیمی با میزان شناخت صحاف از ویژگی‌های […]