page contents

درباره ما

با توجه به رشد روز افزون مراکز فرهنگی، تحقیقاتی و حوزوی در قم و عدم تناسب و گسترش صنعت چاپ از حیث کمی و کیفی به موازات مراکز مذکور ، موسسه اسراء را که رسالت بسط و گسترش علوم و معارف اسلامی را بر عهده دارد ، بر آن داشت تا نسبت به تاسیس مرکز چاپ و انتشارات اسراء اقدام نماید. بدین منظور ، در تابستان سال 1382 هجری شمسی مطالعات فنی و طراحی ساختمان زیر نظر مهندسین مشاور در هر بخش ، اعم از عمران ، تاسیسات و مکانیک و همچنین متخصصین صنعت چاپ انجام پذیرفت.

اجرای این پروژه با توجه به حساسیت مدیران مجموعه مبنی بر بکارگیری تکنولوژی برتر دنیا در تاسیس آن ، و تلاش شبانه روزی به عنوان یکی از چهار پروژه برگزیده استان قم توسط سازمان صنایع در سال 1385 معرفی و با حضور مسؤلین استان افتتاح رسمی گردید. مجموعه چاپ و انتشارات اسرا در زمینی به مساحت 3700 متر مربع و زیر بنای 2100 متر مربع با رعایت کلیه استاندارد های لازم ، در این رشته تا سیس گردید. همچنین این مرکز در همین سال به دلیل استفاده از تکنولوژی برتر و عدم آلایندگی و ضایعات از طرف سازمان محیط زیست به عنوان واحد خدماتی سبز معرفی گردید که این نیز برگی از افتخارات ما در این مجموعه سبز می باشد.” اجرای این پروژه با توجه به حساسیت مدیران مجموعه مبنی بر بکارگیری تکنولوژی برتر دنیا در تاسیس آن ، و تلاش شبانه روزی به عنوان یکی از چهار پروژه برگزیده استان قم توسط سازمان صنایع در سال 1385 معرفی و با حضور مسؤلین استان افتتاح رسمی گردید. مجموعه چاپ و انتشارات اسرا در زمینی به مساحت 3700 متر مربع و زیر بنای 2100 متر مربع با رعایت کلیه استاندارد های لازم ، در این رشته تا سیس گردید. همچنین این مرکز در همین سال به دلیل استفاده از تکنولوژی برتر و عدم آلایندگی و ضایعات از طرف سازمان محیط زیست به عنوان واحد خدماتی سبز معرفی گردید که این نیز برگی از افتخارات ما در این مجموعه سبز می باشد.


Facebook Twitter Vimeo
در حال بارگذاری