موقعیت ما

قم، بلوار شهید خدا کرم، کوچه شماره 4

تماس با ما

025-36644048-9

ساعت کاری

شنبه تا پنج شنبه 7 الی 14:20

تغییر زبان

نقش گرافیک برصنعت چاپ

  1. خانه
  2. طراحی
  3. نقش گرافیک برصنعت چاپ

banner-graphics

صنایع گرافیک شامل همه تکنیک‌هاوفعالیت‌هایی است که درتولیدیک کارچاپی نقشی ایفا می‌کنند.طراحی گرافیک پیشه یا هنر ارتباط بصری است که از آمیزش تصویرها، واژه‌هاو ایده‌ها ترکیب شده تا اطلاعاتی را به تماشاگر برساند و به ویژه در او تاثیر مشخصی بگذارد.

 

 

گزارش حاضر در صدد بررسی تاثیر گرافیک بر صنعت چاپ است. بنابراین در این گزارش به دنبال این هستیم تا با ارائه تعریفی از صنعت گرافیک، آشنایی با آن و تاثیرات روز افزون این هنر بر صنایع دیگر از جمله چاپ که در این متن بیشتر مد نظر ما می باشدبتوانیم راهکارهای مناسب و قابل اجرا برای این مقوله ارائه کنیم تا شاهد پیشرفت و ترقی این دو حوزه در جنبه های مختلف آن باشیم.

 

صنایع گرافیک شامل همه تکنیک‌هاوفعالیت‌هایی است که درتولیدیک کارچاپی نقشی ایفا می‌کنند.طراحی گرافیک پیشه یا هنر ارتباط بصری است که از آمیزش تصویرها، واژه‌هاو ایده‌ها ترکیب شده تا اطلاعاتی را به تماشاگر برساند و به ویژه در او تاثیر مشخصی بگذارد.

 

طراحی گرافیک از یک سودر هنرهای زیبا و از سوی دیگر در صنعت رسانه ریشه دارد، صنعتی که در قرن 19 میلادی به بعد رشد سریعی داشته است. در طول دوران صنعتی شدن طراحی در نسبت با تولید انبوه کالا تعریف می شد و لذا طراحی گرافیک به معنای خلق برساخته هایی با ویژگی های اطلاع رسانی بود.

بازار محصولات ملموس رسانه ای، نظیر کتاب، مجله و بسته بندی و همچنین نیاز به طراحی هویت سازمانی، کمپین های ترویجی و تبلیغاتی رشد کرد. نقش طراحی گرافیک، چاپ و بسته بندی موفق یک کالا چه در بازارهای داخلی و چه در ورود به بازارهای جهانی و در نتیجه بالا بردن کالاهای تولیدی و فروش کالا غیر قابل انکار است .

 

طراحی دیداری متن در صفحه اهمیت زیادی در ساخت یک اثر دارد. زبان نوشتاری بر ارائه اطلاعات دیداری به صورت سیستم نماد ها یا صور رمز گوناگون می پردازد. پس از ابداع چاپ جنبه دیداری یا نوشتاری ساخت جمله ها از جنبه سمعی یا شنیداری آنها مهم تر گردید.

 

متخصصان همواره ذهن خود را درگیر این داشته اند که بتوانند اثری چاپ کنند که از نظر دیداری بیشترین ارتباط را با مخاطب برقرار سازند و او را چنان درگیر خود کند که به عمق مفاهیم آن اثر دست یابند یک طراحی خوب و مناسب با موضوع و محتوای آن می تواند رغبت خواننده و مخاطب را بسیار افزایش دهد.

در مقابل یک طراحی گرافیکی نامناسب سبب می شود اثری غنی و دارای چارچوب محتوایی مناسب به راحتی مورد بی توجهی قرار گیرد و حتی فراموش شود. در واقع طراحی گرافیک باید تنها هدف عرضه اطلاعات پیچیده به شیوه ای قابل فهم و یادگیری  را دنبال کند.

 

طراح گرافیک برای القای مطالب با استفاده از توانایی ها و مهارت هایش و به کمک ارتباط تصویری با مخاطبان خود از هر گروه سنی رابطه بر قرار می کند و با آن سخن می گوید و علاوه بر زیبایی های دیداری حرکت آموزشی و انتقال فرهنگ و مطالب را انجام می دهد.

 

ژرالد ژنت(نظریه‌پرداز ادبی و نشانه‌شناس فرانسوی)درباره جایگاه زیبای شناختی کتاب چنین می گوید: هیچ‌گاه متن‌ها به صورت عریان ارائه نمی‌شوند و و ما به واسطه متن‌های پیرامونی با متن اصلی روبرو می‌شویم و ما را دچار تغییر و دگرگونی می‌کنند. پیرامتن‌ها به نوعی واسطه بین مخاطب و کتاب هستند و کارکرد آن‌ها اغوا کردن مخاطب برای مراجعه به متن اصلی است.

 

گزارش حاضر در صدد بررسی تاثیر گرافیک بر صنعت چاپ است. بنابراین در این گزارش به دنبال این هستیم تا با ارائه تعریفی از صنعت گرافیک، آشنایی با آن و تاثیرات روز افزون این هنر بر صنایع دیگر از جمله چاپ که در این متن بیشتر مد نظر ما می باشدبتوانیم راهکارهای مناسب و قابل اجرا برای این مقوله ارائه کنیم تا شاهد پیشرفت و ترقی این دو حوزه در جنبه های مختلف آن باشیم.

 

صنایع گرافیک شامل همه تکنیک‌هاوفعالیت‌هاییاستکهدرتولیدیککارچاپی نقشی ایفا می‌کنند.طراحی گرافیک پیشه یا هنر ارتباط بصری است که از آمیزش تصویرها، واژه‌هاو ایده‌ها ترکیب شده تا اطلاعاتی را به تماشاگر برساند و به ویژه در او تاثیر مشخصی بگذارد.

 

طراحی گرافیک از یک سودر هنرهای زیبا و از سوی دیگر در صنعت رسانه ریشه دارد، صنعتی که در قرن 19 میلادی به بعد رشد سریعی داشته است. در طول دوران صنعتی شدن طراحی در نسبت با تولید انبوه کالا تعریف می شد و لذا طراحی گرافیک به معنای خلق برساخته هایی با ویژگی های اطلاع رسانی بود.

بازار محصولات ملموس رسانه ای، نظیر کتاب، مجله و بسته بندی و همچنین نیاز به طراحی هویت سازمانی، کمپین های ترویجی و تبلیغاتی رشد کرد. نقش طراحی گرافیک، چاپ و بسته بندی موفق یک کالا چه در بازارهای داخلی و چه در ورود به بازارهای جهانی و در نتیجه بالا بردن کالاهای تولیدی و فروش کالا غیر قابل انکار است .

 

طراحی دیداری متن در صفحه اهمیت زیادی در ساخت یک اثر دارد. زبان نوشتاری بر ارائه اطلاعات دیداری به صورت سیستم نماد ها یا صور رمز گوناگون می پردازد. پس از ابداع چاپ جنبه دیداری یا نوشتاری ساخت جمله ها از جنبه سمعی یا شنیداری آنها مهم تر گردید.

 

متخصصان همواره ذهن خود را درگیر این داشته اند که بتوانند اثری چاپ کنند که از نظر دیداری بیشترین ارتباط را با مخاطب برقرار سازند و او را چنان درگیر خود کند که به عمق مفاهیم آن اثر دست یابند یک طراحی خوب و مناسب با موضوع و محتوای آن می تواند رغبت خواننده و مخاطب را بسیار افزایش دهد.

در مقابل یک طراحی گرافیکی نامناسب سبب می شود اثری غنی و دارای چارچوب محتوایی مناسب به راحتی مورد بی توجهی قرار گیرد و حتی فراموش شود. در واقع طراحی گرافیک باید تنها هدف عرضه اطلاعات پیچیده به شیوه ای قابل فهم و یادگیری  را دنبال کند.

 

طراح گرافیک برای القای مطالب با استفاده از توانایی ها و مهارت هایش و به کمک ارتباط تصویری با مخاطبان خود از هر گروه سنی رابطه بر قرار می کند و با آن سخن می گوید و علاوه بر زیبایی های دیداری حرکت آموزشی و انتقال فرهنگ و مطالب را انجام می دهد.

 

ژرالد ژنت(نظریه‌پرداز ادبی و نشانه‌شناس فرانسوی)درباره جایگاه زیبای شناختی کتاب چنین می گوید: هیچ‌گاه متن‌ها به صورت عریان ارائه نمی‌شوند و و ما به واسطه متن‌های پیرامونی با متن اصلی روبرو می‌شویم و ما را دچار تغییر و دگرگونی می‌کنند. پیرامتن‌ها به نوعی واسطه بین مخاطب و کتاب هستند و کارکرد آن‌ها اغوا کردن مخاطب برای مراجعه به متن اصلی است.

در امر آموزش نیز طراحی گرافیک می تواند در ارائه مطالب سنگین و پیچیده کتب درسی نقش مهمی داشته باشد و با فراهم سازی طرحهای واقعی، ساده و گویا جزئیات را به تصویر بکشد و فهم و درک مطلب را آسان کند، به گونه ای نکته های مبهم و سوال برانگیز را کاهش دهد و به امر آموزش کشورکمک نماید. به طور مثال؛ در کشورهای موفق در زمینه طراحی کتاب های درسی ما شاهدیم که در جهت افزایش کیفیت چاپ کتاب های درسی و فراهم سازی شرایط مناسب برای ناشران اقدام به تصویب طرح هایی جهت حمایت از تولیدات تخصصی برای دانشگاهیان شده است.

 

همچنین تحقیقات گسترده ای در زمینه جنبه هایی چون مخاطب شناسی، تحلیل محصول، رویکرد کیفی در شناخت مخاطبان، اندازه گیری اثر شناختی رسانه ها صورت گرفته است. اکنون یک ناشر باید علاوه بر محتوای خوب، بر رعایت استانداردهای طراحی، جلد خوب و مناسب و کیفیت چاپ و صحافی کتاب خود نیز دقت و تاکید داشته باشد.

امروزه، باید گرافیک را عضو جداناشدنی صنعت مدرن چاپ و نشر دانست. مثلاً، برای چاپ یک کتاب، از مرحله حروف‌چینی و حتی ویرایش گرفته تا زمان لیتوگرافی، چاپ، و صحّافی به نوعی با گرافیک سر و کار داریم.بارها پیش آمده که ناشران کتب مانده در انبار را با عوض کردن جلد و تهیه روکش نو به فروش می رسانند. ایشان همان محتوای پیشین را با گرافیک که تنها در مورد جلد کتاب اعمال می شود به بازار عرضه کرده و غالباً موفق نیز می شوند.

اگر بخواهیم به طور ملموس و واقعی ارزش خط نوشته و هنر گرافیک را در جاذبه های بصری کالا درک کرده یا محک بزنیم، کافی است به ویترین کتاب فروشی نظری بیفکنیم. آن جاست که ارزش های موجود در نوشته ها و تایپوگرافی نمود بیشتری پیدا می کند.

 

جلد هر کتاب در حکم ویترین آن است و هر جلدی که جذاب‌تر و زیباتر باشد، مخاطبان بیشتری را به سمت خود جلب می‌کند و در مقابل جلدهایی با تصاویر خنثی و نازیبا عموما با بی‌میلی مشتریان روبه‌رو می‌شوند. طرح جلد کتاب از اولین و مهم ترین عوامل تاثیر گذاری اولیه جذب مخاطب برای خواندن کتاب است.

 

طراحی جلد خواننده را در فرآیند خوانش و منتقد را در فرآیند نقد هدایت می‌کند. در سال‌های اخیر به مدد ورود دستگاه‌های جدید و به روز در حوزه صحافی و چاپ، طراحی‌های جلد نیز با تنوع همراه شده‌اند. با ورود سنگ، کاغذ، شیشه، کاشی، فلز و چوپ به حیطه طراحی جلد، شاهد کتاب‌هایی با کاور و لباس‌های رنگارنگ و جذاب هستیم، کتاب‌هایی است که صنعت چاپ و نشر کشور را از ساختار قدیمی خود خارج کرده‌اند.

در واقع نخستین برخورد مخاطب با جلد اثر است. یکی از مهم ترین پروژه های گرافیکی طرح روی جلد کتاب است که باید بر اساس موضوع آن تدوین شده و حرف تازه ای برای گفتن داشته باشد. تجربه ثابت کرده است که کیفیت ظاهری کتاب جدا از محتوی و موضوع یکی از مهم ترین عوامل فروش آن است.