موقعیت ما

قم، بلوار شهید خدا کرم، کوچه شماره 4

تماس با ما

025-36644048-9

ساعت کاری

شنبه تا پنج شنبه 7 الی 14:20

تغییر زبان
  1. خانه
  2. چاپ
  3. انواع سیستم تغذیه ،پودر پاشها، و آپارات در ماشین آلات چاپ

سیستم تغذیه ماشین آلات چاپ در تمامی انواع روش های چاپ، بر اساس نوع مکانیزم طراحی شده آن ماشین چاپ و طبق نوع فرم ی است که آن ماشین قابلیت چاپ بر روی آن را داشته باشد، تعیین و ساخته می شود.

 

واحدتغذیه:

 

واحدتغذیه همان قسمت ورودی سطح چاپ شونده یا همان فرم چاپی، به علاوه تمام تجهیزات انتقال متصل و مرتبط با هدایت فرم چاپی به واحد بعدی که واحد چاپ است گویند.

 

سیستم تغذیه ماشین آلات چاپ در تمامی انواع روش های چاپ، بر اساس نوع مکانیزم طراحی شده آن ماشین چاپ و طبق نوع فرم ی است که آن ماشین قابلیت چاپ بر روی آن را داشته باشد، تعیین و ساخته می شود. بنابر این اینطور می توان گفت که فرم چاپ یما از دو شکل خارج نیست که سیستم تغذیه ماشین آلات چاپ هم بر اساس همین دو حالت نام گذاری می شوند:

 

تغذیه شیت

تغذیه رول

تغذیه شیت:

این نوع سیستم به حالتی اطلاق می شود که درآن فرم چاپی قابل انتقال بر اساس یکی از اندازه و ابعاد بین المللی یا ابعاد درخواستی سفارش دهنده ب، قبل از چاپ بریده و بصورت اصطلاحا شیت درآمده باشد.

 

در این نوع سیستم، فرم چاپی با رعایت اندازه حداقل و حداکثر هر دستگاه بریده شده یا بصورت آمده خریداری می شود.

 

اما خود این نوع سیستم تغذیه به دو صورت در دستگاهها تعبیه و تعیین شده است. این دودسته شامل:

 

سیستم تک برگی: سیستمی است که ­درآن شیتهای کاغذبصورت جدا از هم وبا فاصله وارد قسمت چاپ می شوند.دراین واحد ابتدا لبه داخلی کاغذ(روبه ورودی ماشین چاپ) توسط مکنده از لبه کاغذ زیرین جدا شده وبروی تسمه های انتقال دهنده هدایت می شود.

از محاسن این نوع تغذیه می توان به سرعت وسهولت تنظیم تجهیزات ،کیفیت بالای چاپ رنگی واستفاده از کاغذها با گراماژ بالاتر از حد تحریر ، واز معایب آن می توان به سرعت پایینتر نسبت به نوع دیگر ونیز محدودیت درابعاد فرم چاپی اشاره نمود.

 

سیستم تغذیه پیوسته:سیستمی که درآن عمل تغذیه بصورت انتقال پیوسته کاغذ صورت می گیرد.در این سیستم کاغذ با تواتر زمانی مورد نظر، طوری به جلو حرکت می کند که قسمتی از کاغذ قبلی هنوز از  روی تسمه های انتقال قرار نگرفته وقسمت انتهای کاغذ بعدی خود را پوشانده است.

از محاسن این سیستم می توان به سرعت بالای تغذیه وعدم مدودیت در اندازه های استاندارد، واز معایب آن محدودیت در گراماژ کاغذو زمان بر بودن تنظیم آپارات، نام برد.

 

تغذیه پیوسته بوسیله قسمتی از ماشین بنام آپارات انجام می شود. این روش در اصل روش مکانیکی تغذیه پیوسته دستی است که بصورت خودکار ووبا استفاده از انتقال قدرت موترو دستگاههای چاپ صورت می پذیرد.

 

در این نوع سیستم فرمها بصورت بتون صاف و یکدست در قسمت ورودی قرار گرفته و سپس بوسیله قسمت آپارات فرم ها از دسته زیر جدا وبه جلو حرکت داده می شود.

 

درواقع علاوه بر بهره گیری از مکانیزم مکانیکی از مکش و دمش باد نیز استفاده می گیردد. دستگاه هایی را که قسمت ورودی آنهابه شیوه استفاده از قدرت کمپرسور های با حرکت داشته باشند را دستگاه های پنوماتیک گویند.

 

واحد تغذیه پیوسته از سه قسمت اصلی تشکیل شده است که شامل:

 

آپارات

 

بالابرنده پالت

 

سینی هدایت

 

آپارات:

 

قسمتی از واحد تغذیه است که وظیفه آن جدا سازی فرم چاپی از دسته های فرم زیرین وهدایت آن به سمت واحد سینی هدایت و واحد چاپ است.

 

آپارات خود شامل مکنده های است که در بالای لبه بیرونی فرم ها قرار گرفته و با جریان یافتن هوا و مکشی که در آن ایجاد می شود، لبه فرم را گرفته و با خود از جا می کند. در این حال از دمنده هایی که به سمت پشت لبه بیرونی فرم ها قرار گرفته اند، هوا با فشار به بیرون هدایت می شوند که در اصطلاح باد زیر فرمها افتاده و باعث جدا شدن فرمی می شود که لبه آن بوسیله مکنده ها( فوتکها) بلند شده، می گردد. در این وضعیت دهنده آپارات در حالیکه فرم را هنوز با خود همراه دارد به جلو حرکت کرده و با رسیدن به نقطه مورد نظر جریان باد قطع شده وکاغذ روی سینی هدایت انتقال می یابد.

 

باید دانست که میزان مکش باد، دمش باد، فاصله فوتک ها تا روی اولین فرم و همه وهمه تنظیمات از این دست توسط تجربه اپراتور و بسته به مشخصات خود فرم چاپی نظیر؛ گراماژ، نوع کاغذ فرم، بافت سطح، خلل وفرج سطح و..بستگی دارد.

 

 

 

بالابرنده پالت:

این قسمت از تغذیه همانطور که از اسمش پیداست وظیفه بالابردن پالت یا باکس فرم خام را، تاحدی که فرم روئین دقیقا زیر مکنده آپارات قرار گیرد را دارد. حرکت انتقالی این جک بصورت عمودی بوده و تایمر حرکت آن با حرکت منتقل شده از موتر دستگاه تنظیم میگردد.

سینی هدایت:

وظیفه این قسمت انتقال فرم چاپی منتقل شده توسط آپارات به داخل واحد چاپ است.این حرکت انتقال به واسطه حرکت تسمه نقاله ها و برس های مویی است که بوسیله نورد های دوار حرکت می کنند.

واحد تحویل:

بعد از گذر از واحد چاپ نوبت به تحویل محصول چاپی به واحدهای بعد از چاپ می رسد.در ماشین آلات صحافی،خروج محصول بیشتر به واسطه وجودسطح شیب داردرقسمت انتهایی ماشین، با کمک غلطکهای مدور انجام میگیرد اما درماشین آلات چاپ به دلیل سطح مقطع غالبا گسترده محصول چاپی این روش خروجی مرسوم ومعمول نمی باشد.

در ماشین آلات چاپ، که حرکت کاغذ پس ازعمل چاپ، درآن به وسیله پنجه های متصل به زنجیر که حول محور دورانی هم عرض سیلندرهای چاپ، صورت می گیرد ، چهارنوع سیستم خروجی درنظر گرفته شده است که انتخاب هر نوع از این واحدهای تحویل درهر  ماشین بسته به کارایی، سرعت وفعالیتهای بعدی است که در طراحی کلی آن دستگاه چاپ درنظر گرفته شده است.آن چهارنوع عبارتنداز:

1-سیستم تحویل زنجیری کوتاه: این نوع سیستم تحویل معمولا در ماشینهای چاپ تک رنگ که چاپهای ساده ومعمولی در آن مورد نیاز است وجهت خشک شدن مرکب نیاز به مدت زمان زیادی نیست، درنظر گرفته میشود.

2-سیستم تحویل زنجیری استاندارد: ارتفاع پالت دراین نوع حدود 50 سانتی متر است و برای تیراژهای پایین بین 1000 تا 5000 استفاده می گردد.

3-سیستم تحویل زنجیری بلند: این واحد در دستگاههایی درنظرگرفته می شود که سرعت چاپ در آن نسبت به دو نوع قبل بالاتر بوده ( تا 10،000 ورق در ساعت ) میباشد، دراین حالت چون محصول چاپی نیاز به مدت زمانی جهت خشک شدن مرکب (با هرنوع خشک کن)میباشد، جهت حصول این مدت زمان ،این سیستم تحویل استفاده می شود.ارتفاع پالت دراین نوع حدود1متر می باشد.

4-سیستم تحویل زنجیری خیلی بلند یا طویل:این نوع واحد تحویل جهت تعبیه واستفاده از انواع واحدهایخشک کن در طی یک مرحله چاپ طراحی وبر روی ماشینهای چاپ که سرعت چاپ بالایی دارند نصب می گردند.این آپشنها می تواند مجموعه ای ازخشک کنها وتجهیزات پودر پاش باشد.

 

پودرپاش:

پورپاش درحقیقت تجهیزی است جهت ایجاد لایه ای بین سطوح چاپ شده فرمها که برای جلوگیری از پشت زدن وکم شدن کیفیت چاپ ، استفاده می شود

  • پشت زدن چست؟ پشت زدن یعنی رنگ گرفتن سطح زیرین فرم چاپی توسط مرکب چاپ شده فرم زیر. در فرمهای چاپ دورو این نقیصه باعث مخلوط شدن مرکبهای تصویر چاپ شده پشت فرم رو وتصویر چاپ شده روی فرم زیر می گردد.

انواع پودر پاشها:

1-پودرپاش یک سویه: این نوع پودر پاش در سیستمهای چاپی یک رو مورد استفاده قرار می گیرند.همانطور که از اسم این نوع پوردپاش پیداست پاشیدن پودر فقط بر روی سطح رویین فرم چاپی امکان پذیر است.

2-پوردپاش دوسویه: این نوع پودرپاش قابلیت پاشش پودر در دوسطح زیرین و رویین محصول چاپی را داشته واز این جهت غالبا در ماپینهای چاپ دوروزن استفاده می گردند.

*قابل توجه است که جنس پودر این وسیله مانند جنس پودر بچه بوده که از ترکیبات گیاهی بدست می آید.

 

جستجو در وبلاگ

آخرین دیدگاه ها